Technique: Push Press
3 3 3 3
AMRAP 12 min
12 115 pound push press
12 chest to bar pull-ups
12 1-legged squats